Gang Switch

One Gang                           Two Gang                         Three Gang

Four Gang                          Five Gang                         DP Switch